Uit voorzorg werd het treinverkeer korte tijd stilgelegd en de buurt afgegrendeld. Het kruispunt Panorama werd volledig afgesloten voor alle verkeer. Er waren geen evacuaties nodig. Arbeiders raakten bij graafwerken een middendrukleiding.

De bevoegde diensten sloten de gastoevoer af. Het verkeer liep ongeveer een half uur hinder op. De bussen van De Lijn konden de stelplaats, die in de buurt ligt, omstreeks 15uur ongehinderd verlaten. Nadien werd de schade aan de geraakte gasleiding hersteld.