De Leerboom telt 420 leerlingen. Zes jaar geleden waren dat er 230. De Leerboom zit dit schooljaar quasi vol. (idh) idh