Lijstduwer wordt Karoline Baeyens, die tot 2006 gemeenteraadslid was voor het toenmalige kartel SP-Agalev. SP.A stelde een zeer evenwichtige, ritsende lijst samen waarbij elke mannelijke kandidaat wordt gevolgd door een vrouw. Zo zijn er in totaal 14 dames en 13 heren op de kieslijst te vinden. Jan Tondeleir, huidig OCMW-raadslid, wordt de Wetterse kandidaat in het district Dendermonde voor de provincieraadsverkiezingen. Hij zal daarbij de 4vierde plaats innemen.

Wetteren