De buitenschoolse kinderopvang De Speelvogel heeft een vestiging in Roeselare, Rumbeke en Beveren. In Beveren is de hoge bezettingsgraad enigszins onder controle. In Rumbeke dreigt een escalatie. Het probleem stelt er zich vanaf de krokusvakantie steeds scherper.

In de aanloop naar een vakantieperiode kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor opvang in De Speelvogel. In Rumbeke kwamen er na de krokusvakantie een tiental kinderen bij en men werkte daar al tegen de limiet. Intussen boden zich al nieuwe ouders aan voor de opvang van hun kleuters na de paasvakantie. 'Het stijgend aantal aanvragen heeft verschillende redenen. Het inwonersaantal van Roeselare groeide in de laatste jaren en vooral in Rumbeke is en wordt nog druk gebouwd. Bovendien haken steeds meer zelfstandige onthaalmoeders af wegens het onaantrekkelijke statuut', weet schepen Griet Coppé (CD&V).

De Speelvogel Rumbeke barstte een drietal jaar geleden al uit zijn voegen. In de Hoogstraat werden toen kinderen uit zowel het lager als het kleuteronderwijs opgevangen. De stad loste het probleem op met een uitsplitsing van de werking. De kinderen uit het basisonderwijs worden nu binnen de schoolmuren opgevangen. In de vestiging van De Speelvogel worden alleen kleuters opgevangen. De kinderen vanaf 2,5jaar arriveren soms tamelijk vermoeid in de Hoogstraat na een drukke schooldag en bepaalde kinderen zijn nog niet helemaal zindelijk. Hun opvang vraagt daarom extra inspanningen en bijkomende begeleiding van de medewerkers. Ze waarschuwen voor kwaliteitverlies en overdreven werkdruk als het aantal kleuters in De Speelvogel fors blijft stijgen.

Het personeel trok gisteren aan de alarmbel in een gesprek met de schepen van Welzijn. 'Ik heb begrip voor de redelijke opmerkingen vanuit De Speelvogel Rumbeke', reageert schepen Griet Coppé. 'Het schepencollege buigt zich maandag over het thema. Verschillende denkpistes liggen op tafel. De Speelvogel Roeselare heeft een bezettingsgraad van 80procent. Je kan eventueel kinderen naar Roeselare brengen. Ik ben daar persoonlijk geen voorstander van. Andere voorstellen zijn een tijdelijke inschrijvingsstop in De Speelvogel Rumbeke of een bepaalde vorm van samenwerking met diverse partners.'

De stad bouwt een nieuwe Speelvogel voor de opvang van een 120-tal kinderen in de Koestraat. De deuren gaan zonder tegenslagen begin 2011 open. Tijdens een infoavond van ACW Rumbeke-Oekene hadden omwonenden eergisteren opmerkingen over de grootte van de nieuwe Speelvogel in Rumbeke. De perikelen rond de huidige drukte in De Speelvogel voorspellen dat het nieuwe onderdak misschien al te klein is vooraleer de eerste steen is gelegd.

Reageer op www.nieuwsblad.be/roeselare