Een tekort aan slaap of een verstoring van de slaap vergroot het risico op het krijgen van suikerziekte en overgewicht. Dat stelt Paulien Barf in haar doctoraatsstudie aan de Rijksuniversiteit van Groningen in Nederland. Barf onderzocht het effect van een chronisch slaaptekort bij ratten en kwam tot de vaststelling dat de diertjes sneller diabetes ontwikkelden. Eerst vermagerden de ratten, maar nadien nam hun gewicht toe tijdens de periodes van rust.

De afwisseling van slaaptekort en herstelslaap gebeurt vaak bij mensen. Die continue afwisseling kan op termijn nefast zijn. 'Mensen met een slaaptekort hebben een verhoogd risico op diabetes en lage bloeddruk. Maar ook te veel slapen is ongezond, want het kan leiden tot hartstoornissen en cardiale problemen', zegt professor Johan Verbraeken van het Slaapcentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

'Een nacht bijslapen tijdens het weekend helpt niet. Wie gedurende de week bijvoorbeeld tien uur te weinig sliep, kan dat niet inhalen met tien uur langer in het weekend te slapen. Twee à drie uur langer slapen moet ruim volstaan. Maar de vuistregel is dat je het slaapritme niet mag verschuiven. Daarbij is het tijdstip van opstaan belangrijker dan het uur waarop je gaat slapen. De mens heeft een regelmatige slaap nodig om goed te functioneren', zegt professort Verbraecken.