Hij krijgt er trouwens nog een job bij. Hij wordt ook voorzitter van de toppen van de eurozone. Minstens twee keer per jaar komen de regeringsleiders van de eurolanden apart samen. Die vergaderingen zullen voortaan geleid worden door Van Rompuy.

Een heet hangijzer dat niet officieel op de agenda van de top staat, is het begrotingstekort in Spanje. De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft de Europese Commissie alvast gevraagd de strikte regels voor de opvolging van het economisch en begrotingsbeleid soepel te interpreteren en niet meteen het pad van de sancties in te slaan.

Een knoop die ook nog doorgehakt moet worden, is het kandidaat-lidmaatschap van Servië.