'Zakenman moet belabberd imago van Laurent oppoetsen', titelde het weekblad Dag Allemaal gisteren. 'De prins is oud genoeg om zelf voor zijn imago in te staan', repliceert Etienne Vrebos. Hij is general manager van Gardena Belgium, de invoerder van de bekende Duitse tuinslangen, en ontmoette prins Laurent vijf jaar geleden. Geleidelijk werden ze vrienden, doordat ze een aantal passies delen.

Zo is Vrebos net als de prins verzot op woestijnen. 'Als je hele dagen tussen de mensen zit, houd je van die rust en stilte. Toen ik de prins leerde kennen, had hij al een project in de woestijn van Mauretanië, dat ik vroeger nog bezocht heb.' Daarnaast is Vrebos verzot op sequoia's, een Noord-Amerikaanse boomsoort die ook prins Laurent interesseert.

Vier jaar geleden werd Vrebos zo bestuurder van het KINT, het milieu-instituut van prins Laurent. Sinds een half jaar begeleidt hij prins Laurent regelmatig bij zijn activiteiten en houdt hij zelfs toespraken in zijn naam. 'Ik begrijp niet dat men zegt dat de prins niets doet. Ik ben al zeker tien keer met hem meegegaan bij activiteiten van het KINT. Voor alle duidelijkheid: ik doe dat allemaal volledig onbezoldigd. Het zou onbehoorlijk zijn om een vergoeding te vragen, terwijl het KINT over zo weinig middelen beschikt. Weet u dat er zelfs geen diner van af kan?'

Bij zijn oprichting werd het KINT gesteund door de drie gewesten, maar die laten hun subsidies almaar inkrimpen. 'We krijgen nu nog amper 50.000 à 60.000 euro. Daarvan moet het equivalent van 2,5 voltijdse personeelsleden betaald worden. U begrijpt toch dat er voor de rest niet veel middelen overblijven voor projecten.'

Nochtans heeft het instituut van prins Laurent volgens Vrebos zeker twaalf interessante projecten klaarliggen, die enkel op geld wachten om uitgevoerd te worden. 'De voorbije jaren heeft het KINT het niet gemakkelijk gehad. We hebben zelfs een aantal kredietopeningen aan banken moeten vragen om te overleven.'

Volgens Vrebos lijdt de prins echt onder al wat de voorbije jaren gebeurd is. 'Hij reageert met ongeloof op alles wat over hem gezegd en geschreven is.'

Vrebos zegt dat het zijn enige bedoeling is om de prins te helpen. 'Ik zie al genoeg dat mensen zich overal waar hij komt, aan de prins opdringen. Ik ben niet zo, ik wens bescheiden te blijven. Ik doe dit niet om baron te worden of zo.'