Gemiddeld ging het geheugen en het denkvermogen licht achteruit met het verouderen. Na een eerste opname in het ziekenhuis ging die achteruitgang echter dubbel zo snel, in vergelijking met hun vroegere scores en met leeftijdsgenoten die niet gehospitaliseerd waren. De achteruitgang van het lange termijngeheugen ging zelfs drie keer sneller na een ziekenhuisopname.

De impact van een ziekenhuisopname was het grootst bij hoogbejaarden bij wie het geheugen- en denkvermogen reeds sterk verslechterd was, en bij diegenen met ernstiger fysieke aandoeningen.

Neurology 2012; 78: 950-956; DOI: 10.1212/WNL.0b013e31824d5894.

Pensioen verbetert gezondheid

Met pensioen gaan veroorzaakt stress

Aantasting van zenuwbanen veroorzaakt loopproblemen bij ouderen

Hartfalen

Vlaming kent zijn rechten als patiënt onvoldoende