Het betreft hier evenwel een laboratoriumstudie waarbij alleen werd getest in hoeverre deze tincturen bacteriën die verantwoordelijk zijn voor acne, kunnen doden. De studie ging niet na of de tincturen ook effectief werken tegen acne.

Kattenkrabziekte: meestal onschuldig

Brucellose bij dieren kan ook mens ziek maken

OIVO-dossier Alternatieve Geneeskunde

Tetanus

Voorzichtig met machinevaatwasmiddel