Kinderen met ADHD vertonen in de eerste plaats concentratiemoeilijkheden, impulsief en hyperactief gedrag. Daarnaast beïnvloeden nog andere problemen hun dagelijks functioneren. Kinderen met ADHD vinden het bijvoorbeeld moeilijk om te plannen, te organiseren, vriendjes te maken, zijn sneller gefrustreerd en hebben een sterkere voorkeur voor onmiddellijke in plaats van uitgestelde beloningen. Met Serious Gaming bij jonge kinderen kan preventief opgetreden worden doordat ze met deze bijkomende problemen leren omgaan.

Constipatie bij kinderen

Hersenvoeding

Schoolkalender tot 2022

Algoneurodystrofie of syndroom van Sudeck ( of reflex sympathische dystrofie, ook posttraumatische dystrofie)

Piercings: waar laat u zich beter niet piercen?

Veilig met de fiets naar school

Mag u als minderjarige een piercing of tatoeage laten aanbrengen?

Ook volwassenen kunnen ADHD hebben

Heeft uw kind ADHD ?

Waarop moet u letten wanneer u een piercing laat plaatsen?