De Nederlandse artsenorganisatie KNMG vraagt zich af of de toename van het aantal voorschriften wel overeenkomt met de daadwerkelijke stijging van het aantal echte ADHD patiënten. Volgens de KNMG schrijven artsen te makkelijk ADHD medicijnen voor, lijken ze te weinig expertise te hebben en er zijn banden met de industrie.

Artsen hebben vaak te weinig kennis en ervaring om de diagnose ADHD te stellen. Bovendien bleek onlangs dat psychiaters die actief zijn in het ADHD netwerk relaties hebben met de farmaceutische industrie. Dit zou kunnen verklaren waarom artsen zo makkelijk en zo vaak ADHD-medicijnen voorschrijven.

ADHD komt evenveel voor bij 60-plussers als bij kinderen

Huisartsen ervaren druk van ouders of CLB om ADHD-medicatie voor te schrijven

HealSeeker, een game voor kinderen met ADHD

Ook volwassenen kunnen ADHD hebben

Heeft uw kind ADHD ?

Slapend slim worden

ADHD - Aandachtsstoornis met hyperactiviteit

Vlaming kent zijn rechten als patiënt onvoldoende

Diagnose ADHD wordt te snel gesteld

Informeren over kanker vermindert angst en taboes