Het was al bekend dat overmatige blootstelling aan televisie gedragsproblemen veroorzaakt bij kinderen van schoolgaande leeftijd, maar dit was nog niet uitgebreid onderzocht op peuterleeftijd. Dit onderzoek toont aan dat aanhoudend hoge blootstelling aan televisie tussen 2 en 3 jaar leidt tot gedragsproblemen. De inhoud of duur van het televisiekijkgedrag gemeten op alleen 2 jarige leeftijd heeft geen invloed op de mate waarin peuters gedragsproblemen vertonen, terwijl aanhoudend en overmatig kijkgedrag wel invloed heeft.

Het probleemgedrag uit zich in agressie, overactief gedrag, concentratieproblemen en ongehoorzaamheid. Vooral als kinderen al moeilijk gedrag vertonen wanneer zij veel tv kijken, wordt het risico groter dat de gedragsproblemen aanhouden. Daarom moeten ouders al op peuterleeftijd voorkomen dat hun kinderen overmatig tv kijken, zeggen de onderzoekers.

Coprolalie (vulgair taalgebruik)

Gespreksavond: Het kwetsbare en lerende brein

Handen drogen met papier gaat beter dan met lucht

Hooikoorts in september door Ambrosia

ADHD komt evenveel voor bij 60-plussers als bij kinderen

HealSeeker, een game voor kinderen met ADHD

Tips om muggen te bestrijden

[pub] Hoe omgaan met een bedplassend kind?

Hooikoorts (pollinosis)

Motten in de kast: hoe veilig bestrijden?