De gansrijders hebben hun eigen vakjargon:

Koningsrijden: Wie de kop van de gans er aftrekt, wordt koning voor een jaar. Hij ontvangt een premie die besteed wordt aan traktaties en teerfeesten. De koning wordt gekroond en krijgt een mantel omgehangen.

Keizerrijden: Hier mogen alle koningen van de jongste drie jaar aan deelnemen. Het vindt plaats in het dorp van de vorige de keizer. Op 21maart is De Ware Gans Lillo de organisator.

Kop trekken: De gans hangt in een net aan de galg. De ruiters (maximaal 35) rijden er om beurten onderdoor en trekken met een hand aan de kop. Wie er in slaagt deze af te rukken, wordt koning of keizer.

Vork- en snijmeester: Onder de galg staan de vorkmeester en de snijmeester. De eerste zorgt dat de gans stilhangt op de juiste hoogte. De tweede mag op het voorziene tijdstip enkele mazen van het net doorsnijden om zo de duurtijd van het spel te regelen.

Uithalen: De nieuwe koning wordt gevierd in het lokaal of in een aangesloten café. Op het einde van zijn koningsjaar en dus vlak voor het gansrijden wordt hij uitgehaald. Hij trakteert zijn onderdanen thuis of in het lokaal met bier, borrels, sigaren en brood met beuling of worst.

Spreker: Is de man die aan de micro zorgt voor uitleg bij het gansrijden. Hij kent de namen van de ruiters en vertelt hun historie. Hij zet de omstaanders aan geld aan de kop te hangen. Deze sneeuwbalpremie is voor de nieuwe koning.

Vrouwengans: Bij de tien verenigingen is er ook de Vrije Gans of Vrouwengans die uitsluitend bestaat uit vrouwen. Hun premie (die soms oploopt tot bij de 10.000euro) gaat naar het goede doel.