De bonden waren vrijdag maar wat tevreden met het resultaat van de onderhandelingen. In plaats van de 609 aangekondigde ontslagen, zouden er maar 324 gedwongen zijn. Voor de andere 285 werden er oplossingen gevonden. Eén ervan is dat er 77 mensen van de vestiging in Aalter vanaf hun 52 met brugpensioen kunnen. Ze krijgen dan tot hun pensioen een werkloosheidsuitkering met daarnaast nog een toeslag van Bekaert. Wel moeten ze nog even - afhankelijk van hun jaren dienst - beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt en op zoek gaan naar ander werk. Maar dat zal volgens De Grauwe niet gebeuren. 'Ze zijn verloren voor de economie. Er wordt wel gezegd dat ze die mensen via begeleiding nog aan een andere job zullen proberen helpen, maar wat zal daar uiteindelijk van in huis komen? Door ze met brugpensioen te sturen, motiveer je ze helemaal niet meer om nog op zoek te gaan. Waarom zouden ze ergens anders aan de slag gaan? Ze zullen amper iets meer verdienen dan wat ze krijgen als ze niets doen. En voor een nieuwe job moeten ze mogelijk nog extra kosten maken - bijvoorbeeld een nieuwe auto - en hun leven omgooien. Neen, het gros hiervan blijft voortaan thuis.'

Minister van Pensioenen Van Quickenborne (Open VLD) denkt daar nochtans anders over. Volgens hem 'verdwijnt wie met brugpensioen gaat, niet van de arbeidsmarkt'. Want hen zal geen rust gegund worden. 'De RVA gaat streng controleren op hun zoekgedrag.' 'Alsof ze verplichten om te werken iets uit zal halen', zegt De Grauwe nog. 'Het verleden heeft ons geleerd dat zo'n aanpak niet werkt. Want ook daar zijn er achterpoortjes. Een doktersbriefje bijvoorbeeld.'

Niet sociaal

Vraag is dan wat er wel had moeten gebeuren? 'Wat ze gedaan hebben in de automobielsector', meent De Grauwe. 'Daar hebben ze de mensen gewoon laten vertrekken met een premie waarmee ze verder konden terwijl ze aan het zoeken waren naar nieuw werk. Een groot deel daarvan is nu weer aan de slag.'

'In de Bekaert-regio is het volgens mij ook geen probleem om nieuw werk te vinden', voegt Geert Noels toe. 'De werkloosheid is er laag, er zijn minder kandidaten voor jobs. Dat je net in zo'n regio zo'n regeling treft, vind ik dus zeer erg. Je schrijft eigenlijk mensen af, terwijl ze nog perfect aan de slag hadden kunnen gaan in een ander bedrijf. En ik weet dat het allemaal socialer klinkt als je mensen op brugpensioen stuurt in plaats van ze gewoon te laten afvloeien. Maar als je kijkt naar de factuur voor de maatschappij, dan is brugpensioen op 52 helemaal niet sociaal. En vergeet ook de precedentwaarde niet. Bij problemen in andere bedrijven zullen ze nu verwijzen naar Bekaert. Daar mag het, dus bij ons toch ook? Want de werkloosheidsgraad in onze regio is zelfs hoger dan daar.'