Uit cijfers van Touring, die onze krant exclusief kon inkijken, blijkt dat de regio Roeselare-Tielt-Izegem over twee echt gevaarlijke gewestwegen beschikt.

De Roeselaarse Ring R32 is dankzij de ingrepen aan de kruispunten niet langer een zwart punt. De ring rond Lichtervelde (N35) daarentegen beschikt wel nog altijd over een kwalijke reputatie, al is het ondertussen al vierjaar geleden dat er nog een zeer zwaar ongeval gebeurde. Vooral het gebrek aan openbare verlichting, de vele bochten, het ontbreken van middenberm en het gootje dat de regen moet afvoeren, zowel links als rechts van de weg, zorgen voor gevaarlijke situaties.

Onteigeningen

De Lichterveldse burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn(CD&V) is verbaasd over de rode kleur van de ringweg. 'Het is een weg met heel veel verkeer, maar ik ken nog gevaarlijkere punten binnen de politiezone regio Tielt', aldus de burgemeester.

'Op de N35 zijn vooral het kruispunt met de Voerman en het rondpunt met de Roeselarestraat gevaarlijk. Aan de Voerman is de situatie intussen fel verbeterd, door de heraanleg van vorig jaar. Het rondpunt wordt binnenkort uitgebreid met een rijstrook. Daarvoor moeten onteigeningen gebeuren en is het wachten op een nieuw plan van de provincie. Zolang de werkzaamheden in Torhout en Roeselare niet voorbij zijn, moeten we in Lichtervelde geduld oefenen.'

N36 krijgt tunnels

Ook de N36 in Roeselare en Izegem, het verlengde van de Roeselaarse ring, staat dieprood aangegeven op het kaartje van Touring. Wielertoerist Nico Degraeve van wielertoeristenclub De Boscrossers is fietsenmaker van beroep en weet maar al te goed dat het op de drukke steenweg gevaarlijk is.

'We hebben in onze toeristenclub nogal wat liefhebbers van het Heuvelland en aangezien we altijd in Kachtem starten, moeten we dus quasi elke week de N36 dwarsen', zegt hij. 'Het is absoluut geen veilige weg voor fietsers. Maar je kan wel veilige punten opzoeken om over te steken. Zo proberen wij altijd gebruik te maken van het rondpunt aan Top Interieur, waar je min of meer veilig bent.'

'Vaak zie ik dat fietsers zich bijvoorbeeld aan de rondpunten niet aan de voorrangsregels houden. Door stoor ik me aan, ook als automobilist.'

Izegems schepen Dirk Vanwalleghem (CD&V) belooft alvast beterschap. 'Heel binnenkort kunnen fietsers via een tunnel de drukke steenweg oversteken aan de Burgemeester Vandenbogaerdelaan. Later komt ook nog een tunnel aan de Hazelaarstraat en Top Interieur. Van het rondpunt daar maken we binnenkort een ovonde (een eivormige rotonde, nvdr). Het doorgaand verkeer richting Kuurne of Roeselare moet dan ook een tunnel in. De zichtbaarheid langs de N36 willen we verbeteren met een parkeerverbod.'