Donderdag moet het schepencollege van Olen een standpunt innemen rond een nieuwe socio-economische machtiging voor het Shopping Park Olen. De ondertekenaars van de petitie, zo'n 600mensen, stellen zich vragen bij deze vernieuwing die ook de deur open zet voor het verkopen van voeding.

'We willen niet zozeer meer strijden tegen het Shopping Park want dat is er al', zegt Kristof Thijssens. 'Wel hopen we dat met kritische bedenkingen hieromtrent rekening kan gehouden worden en vooral dat Olen werk maakt van een echte beleidsvisie rond detailhandel. Dat missen we nu.'

Bellens liet verstaan dat hij de burgemeester van alle Olenaars moet zijn. 'Dus ook van diegenen die baat hebben bij ontwikkeling van het shopping park door meer winkelmogelijkheden dichtbij huis en uiteraard werkgelegenheid.'