Toen de straat eindelijk af was, voerden de kinderen van De Kleine Prins een symbolische actie waarbij ze een plastic zebrapad ontrolden over straat om aan te tonen dat een duidelijk aangegeven oversteekplaats nodig is in de schoolomgeving.

Werfingenieur Tim Plasman reageert: 'In de schoolomgeving is de zone30 van kracht. Dit houdt in dat voetgangers en fietsers gebruik mogen maken van de hele breedte van de rijweg. Autobestuurders moeten zich aanpassen. Een zebrapad is hier overbodig, het zou zelfs het effect van de zone30 hypothekeren.'

De directie van De Kleine Prins nodigt minister van Mobiliteit Katleen Van Brempt (SP.A) uit om ter plaatse een kijkje te komen nemen. De gemeente legt zelf binnenkort wel een zebrapad aan in de Zavelstraat. Hier komt ook een zoenzone.(idh)