Het kruispunt is berucht omwille van de ongevallen met fietsers. In afwachting van een rotonde wordt momenteel gewerkt met ingekleurde vakken voor fietsers om de zichtbaarheid te verhogen.

De ontwerper heeft het kruispunt al opgemeten en is klaar met een eerste schetsvoorstel. Vervolgens wordt een onteigeningsplan opgemaakt zodat het Comité van Aankoop een raming kan opstellen. Wegen en Verkeer Limburg hoopt tegen het einde van het jaar de herinrichting te kunnen aanbesteden. (pbvm)