Het gemeentebestuur is al jaren vragende partij om langs de gewestwegen vrijliggende fietspaden aan te leggen. Een aantal wegen zijn al aangepakt en met de Weg naar As werd zopas gestart.

'De werken zullen duren tot eind november', zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). Over een traject van 2,15kilometer zal er langs de zijde richting as een vrijliggend dubbelzijdig fietspad worden aangelegd. Aan de andere zijde wordt tot aan de blauwebessenkwekerij een vrijliggend fietspad aangelegd.'

Het gemeentebestuur is blij dat er gekozen is voor een vrijliggend fietspad. 'Dat fietspad wordt van de weg gescheiden door een berm met groen en bomen en een gracht', voegt schepen van Openbare Werken Koen Geusens(CD&V) toe.

Het gemeentebestuur heeft alle nodige gronden kunnen aankopen en onteigenen zonder dat er gerechtelijke procedures mee gemoeid gingen en daar is het bestuur tevreden mee.

'Samen met de aanleg van de wegenis zal ook de riolering vervangen worden. In de Schrijvenhagenstraat zal een bufferbekken aangelegd worden met overloop naar de bestaande grachten', kondigt de schepen aan.

De werken worden in drie fasen uitgevoerd. Er worden ook drie fietsoversteekplaatsen aangelegd en het wegdek krijgt een nieuwe toplaag. Gedurende de werken wordt het verkeer omgeleid.

De totale kostprijs van de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Weg naar As bedraagt 3.659.158 euro. Het gemeentelijke aandeel daarin bedraagt 111.518 euro. De rest wordt gesubsidieerd en gefinancierd door de Vlaamse overheid en beheerder Infrax.

'Na deze werken moeten de Weg naar Opoeteren en de Grote Baan nog vrijliggende fietspaden krijgen. Dan zijn alle gewestwegen in onze gemeente uitgerust met fietspaden', besluit burgemeester Ceyssens.