Aangezien elke vegetarische dag elf m2 op je ecologische voetafdruk bespaart -de veeteelt is wereldwijd verantwoordelijk voor meer broeikasgassen dan de hele transportsector- kan dat allemaal samen tot een mooi resultaat leiden. Deze collectieve teller zal live lopen op www.dagenzondervlees.be. Andere BV's die de actie steunen zijn onder anderen Evi Hanssen, Lieven Scheire, Jill Peeters, Martine Prenen, Sonja Kimpen, Herman Brusselmans en Marijke Pinoy.