Zeker is wel dat bekende Letterhoutemnaar Frans Verlee niet meer op de kandidatenlijst zal staan.

'Ik ben 42 jaar bezig als mandataris voor mijn partij en ik begin niet meer opnieuw aan een volgende legislatuur', zegt de heer Verlee die al CVP-gemeenteraadslid was van toen Letterhoutem nog een zelfstandige gemeente was en dat ook bleef na de gemeentefusies. Verlee was behalve gemeenteraadslid en OCMW-raadslid ook drie jaar OCMW-voorzitter onder toenmalig burgemeester Roger Otte. Frans Verlee was ook 35 jaar lang voorzitter van voetbalvereniging VK. Letterhoutem tot de club een goed jaar geleden ophield te bestaan.

Na het overlijden van burgemeester Roger Otte de Houtemse CD&V de functie van belangrijkste beleidspartij moest afstaan aan Nieuwe Houtem met burgemeester Lieven Latoir. Er volgde een oppositiekuur tot in 2007. Dan werd de CD&V coalitiepartner van NH met vier verkozenen in de gemeenteraad: Bernard Van Pamel (huidig schepen van Feestelijkheden) en raadsleden Johan De Winter, Patrick Mylle en Frans Verlee.