Welke activiteit de Lokerse firma uitoefent, houdt schepen Maes voor zich, zolang de verhuizing niet afgerond is. Het industrieterrein aan de E17 wordt in drie delen aangelegd. De eerste twee fasen zijn voltooid, de derde moet nog beginnen. De laatste onteigeningen van percelen zijn tegen Pasen afgerond. Het nieuwe terrein E17/3, dat vijfendertig hectare groot wordt, is wellicht midden 2005 klaar voor verkoop en bebouwing. Eerst moeten wegen, rioleringen en nutsvoorzieningen aangelegd worden. Het vleesverwerkende bedrijf koopt 17.500 vierkante meter, de onbekende Lokerse firma neemt zesduizend vierkante meter voor zijn rekening. Samen staan beide bedrijven garant voor 120 nieuwe banen. ,,De uitbouw van het industrieterrein moet op termijn extra arbeidsplaatsen scheppen'', maakt schepen Marc Maes zich sterk. Veel belangstelling

,,Veel bedrijven tonen belangstelling, want de ruimte op industrieterreinen in Vlaanderen wordt schaars. De grote interesse maakt het ons mogelijk selectief te zijn. Kandidaten vragen we een tewerkstelling van twintig arbeidsplaatsen per hectare, zeker voor laaggeschoolden. De bedrijven mogen het verkeer in Lokeren niet extra belasten. In die geest zijn transportbedrijven minder interessant. Met hun zware vrachtwagens belasten ze de mobiliteit en bieden ze qua jobs weinig toegevoegde waarde. Bij de verkoop van grond wordt tot slot gewaakt over de milieuvriendelijkheid van de bedrijven.''

Zodra E17/3 aangelegd is, is de kans groot dat er een vierde industrieterrein komt langs dezelfde autosnelweg Antwerpen-Gent. Het terrein heeft een oppervlakte van vijftig tot zestig hectare.