Wim Dehandschutter

De glastuinbouw in het Waasland behoort tot de meest innoverende van Europa. Zo bleek vorig jaar al bij een bezoek van Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) aan Melsele, dat uitgegroeid is tot een belangrijk centrum voor de aardbeien- en tomatenteelt. Op de groei zit nog geen rem. Integendeel.

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) vragen tuinbouwers de gemeente geregeld mee te speuren naar grond om activiteiten te starten, maar de zoektocht levert vaak geen resultaat op. Daarom gaat de gemeente een gebied van 100 hectare kopen en afbakenen als ,,concentratiegebied voor glastuinbouw''. Het domein ligt tussen de Fort-, Parma- en Biestraat, aan de rand van de kmo-zone Schaarbeek.

,,Rekening houdend met wegenis zal er zestig hectare overblijven voor serres'', vertelt de burgemeester. Hij gaat ervan uit dat twintig tomaten-, aardbeien- of fruitkwekers er hun voordeel uit halen. Wanneer het eerste glastuinbouwbedrijf zich effectief in de zone vestigt, is niet bekend.

Pijpleidingen

Eerst moeten vanuit de Waaslandhaven pijpleidingen worden aangelegd naar Melsele voor het transport van koolstofmonoxide en andere warmtebronnen. ,,Die komen vrij bij de uitstoot van broeikasgassen. In plaats van die de lucht in te stuwen, met risico op geldboetes, worden ze via pijpleidingen gerecupereerd in de glastuinbouw. Zo verdienen die bedrijven er nog wat aan'', weet Van de Vijver. Enkele bedrijven toonden al belangstelling om te investeren in de pijpleidingen.

De aankoop van de terreinen, aan de rand van de kmo-zone Schaarbeek, is voor Beveren cruciaal om een tweede reden. Het Vlaams gewest staat toe dat er 70 hectare industriegebied bijkomt in Melsele (Schaarbeek) en Kruibeke (Hogenakkerhoek). De zone in het Waasland heeft immers de bestemming van ,,logistieke poort voor het grootstedelijk gebied Antwerpen''. Omdat er in Antwerpen geen ruimte meer is voor kmo-zone, mogen die ook in de rand rond de stad aangelegd worden. Van de Vijver geeft ruiterlijk toe dat hij met de aankoop van de gronden Antwerpen te vlug af wil zijn.