Het zijn barre tijden voor spaarders. Met een gemiddeld rendement van 1,05 % in maart blijft het rendement van onze Belgische spaarrekeningen bijna twee procent achter op de inflatie. Voor risicomijdende spaarders die hun geld niet al te lang willen vastzetten, lijkt koopkrachtverlies stilaan de enige optie te zijn. Een aantal banken lijkt er echter in geslaagd om met rendementen van 2,50 à 3 % het koopkrachtverlies voor de spaarder tot een minimum te beperken, of misschien zelfs volledig te vermijden. Keytrade Bank promoot via een opgemerkte campagne zelfs een spaarbooster tegen 5 %. De vraag is of al die spaarpromoties ook op lange termijn een voordelig rendement opleveren voor de spaarder.

Booster

De booster van Keytrade Bank tegen 5% valt wat dat betreft al meteen door de mand. Door de opeenstapeling van voorwaarden is het voordeel voor de spaarder minimaal op iets langere termijn. Eerst en vooral gaat het om een niet-gereglementeerde spaarrekening, wat maakt dat de interest onderworpen is aan 21 procent roerende voorheffing. Daardoor wordt netto slechts een rendement van 3,95 procent uitbetaald. Spaarders die in een jaar meer dan 20.020 euro aan roerende inkomsten hebben, moeten bovendien rekening houden met een bijkomende heffing van 4 procent op het surplus. Verder geldt dit voordeeltarief slechts voor maximaal drie maanden, voor tegoeden van hoogstens 10.000 euro, en enkel voor nieuwe klanten. Stort u als nieuwe klant effectief dat maximumbedrag, dan zult u na drie maanden een nettorente ontvangen van iets minder dan 99 euro. Stort u meer, dan krijgt u op het surplus slechts een nettorentevergoeding van 0,79 procent.

Na uitkering van de rente wordt de Booster-rekening afgesloten en is het met dit hoge rendement gedaan. Het geld wordt dan automatisch overgeplaatst naar een klassieke Azur-spaarrekening bij de bank, waarvoor de totale rentevergoeding momenteel 2,05 % bedraagt (1,65 % basisrente en 0,40 % getrouwheidspremie). Wilt u een hoger rendement, dan zult u op dat moment op zoek moeten naar een andere spaarrekening, hetzij bij de bank zelf, hetzij daarbuiten.

Toppers onder voorwaarden

Ook bij andere spaarrekeningen is het promotietarief vaak minder algemeen dan het lijkt. We legden de 'kleine lettertjes' van de spaarpromoties onder de loep en vonden drie dingen waarvoor u moet uitkijken.

Beperkte actieperiode

Bij Landbouwkrediet loopt momenteel een actie voor de online iHorizon-rekening, waarbij de basisrente van 1% aangevuld wordt met een getrouwheidspremie van 1,25% voor stortingen die twaalf maanden op de rekening staan. Met een totaal rendement van 2,25% behoort deze rekening qua rendement tot de betere helft van de Belgische spaarrekeningen. De verhoogde aangroeipremie is gewaarborgd voor twaalf maanden, maar enkel voor stortingen tot 15 juni. Voor stortingen na die datum zal opnieuw de 'normale' aangroeipremie van toepassing zijn. Die bedroeg tot vorige week 0,80%. Wilt u na afloop van de getrouwheidsperiode van twaalf maanden opnieuw een rendement dat tot de betere van de markt behoort, dan zult u op dat moment mogelijk op zoek moeten naar een alternatief. Ook voor regelmatige spaarders levert deze tijdelijke promotie weinig extra rendement op.

Alleen voor vers geld

De SpaarPlus promotie van Axa biedt een basisrente van 1% en een getrouwheidspremie van 1,5%, maar is uitsluitend van toepassing voor vers geld dat afkomstig is van buiten de bank. Voor stortingen tot 31 mei zijn beide tarieven gewaarborgd voor twaalf maanden zodat u gedurende een jaar verzekerd bent van een aantrekkelijk rendement. Vooral de garantie van de basisrente gedurende twaalf maanden is op dit moment een opmerkelijk voordeel, zeker gezien de dalende rentetrend.

Spaarders die na twaalf maanden nog een hoog rendement willen behouden, zullen over een jaar echter op zoek moeten naar aan ander bank. Axa heeft weliswaar al geruime tijd de gewoonte om permanent een spaarpromotie in de aanbieding te zetten - afwisselend op de I-Plus Welcome en de SpaarPlus spaarrekening - maar daarbij is telkens de vers-geld-voorwaarde van toepassing is. Als bestaande klant kunt u dus nooit tweemaal achter elkaar van zo'n tijdelijke promotie genieten door geld over te hevelen van de ene naar de andere rekening.

Andere hoogrentende spaarrekeningen die de vers-geld-voorwaarde hanteren zijn die van Record Bank, de webspaarrekeningen van Delta Lloyd Bank en de Step Up-rekening van Landbouwkrediet.

Alleen voor 'goede' klanten

De Superior + spaarrekening van Delta Lloyd Bank biedt een basisrente van 1% en een aangroeipremie van 1,50%, waarmee ze tot de top van de markt behoort. Deze rekening is alleen gereserveerd voor zogenaamde Premium-klanten. Dat zijn klanten die minstens 75.000 euro aanhouden bij de bank of er op regelmatige basis sparen voor welbepaalde bedragen.

Ook Banca Monte Paschi reserveert haar meest lucratieve spaarrekening voor het 'betere' spaarderssegment. Zo is de Paschi Roc II-rekening, met een totaal rendement van 2,60% (2% basisrente plus 0,60% getrouwheidspremie) enkel bedoeld voor klanten die eenmalig 100.000 euro vers geld storten, niet meer of niet minder. Bij de twee spaarrekeningen die daar net een trapje onder staan - de Fedelta en de Top-spaarrekening, met respectievelijk een rendement van 2,50% (1,10+1,40) en 1% (1,55+0,45) - is de minimuminleg iets minder streng. Ook hier is evenwel een storting van minstens 10.000 euro vereist (en maximaal 150.000 euro).

Toppers zonder voorwaarden

Daarnaast zijn er ook spaarrekeningen die vrij van voorwaarden een rendement bieden dat permanent tot de hoogste van de markt behoort, zoals bijvoorbeeld welbepaalde rekeningen van Rabobank.be, NIBC Direct, Fortuneo, DHB, Credit Europe en Keytrade. Gezien de neerwaartse rentetrend is een daling van het rendement op deze rekeningen de komende maanden niet uitgesloten.