Fernand De Vos

'Overgewicht is een steeds groter wordend gezondheidsprobleem. Er is voldoende aangetoond dat het gewichtsprobleem toe te schrijven is aan verschillende factoren. Daarom worden patiënten best vanuit verschillende hoeken aangepakt. Een multidisciplinaire aanpak beoogt betere resultaten. In september beginnen wij met een speciaal programma voor zwaarlijvige kinderen. Op woensdagnamiddag worden dan educatieve spelprogramma's disciplinair begeleid', zegt de initiatiefnemer, chirurg Steven Marcoen van de obesistaskliniek.

Het project is uniek in de streek. 'Mijn ervaringen met patiënten die een maagband ingeplant kregen was aanleiding tot het oprichten van dit multidisciplinair initiatief. Het resultaat van de ingreep hangt sterk af van de verandering van de levensstijl bij de patiënt', zegt Marcoen, wiens taak als coördinator erin bestaat alle patiënten die zich aanbieden om af te vallen, uitvoerig in te lichten over de gevolgen van hun overgewicht.

Het evalueren en in kaart brengen van deze gezondheidsproblematiek is een volgende stap met opvolging door een diëtiste en een gezondheidscoach. Deze laatste in de persoon van Tine Vanelsacker verzorgt de onderlinge contacten en neemt de levensstijl onder de loep, analyseert voedingsgewoonten, haalt er de foutjes uit en zoekt samen met de patiënten naar oplossingen. 'We leren hen een nieuwe levensstijl aan. Niet alleen wat of hoeveel ze eten, is van belang, maar wanneer en hoe vaak. Kleine veranderingen in de leefgewoontes leveren vaak verbazend resultaat op.'

Een tweede nieuwe vorm van dienstverlening in het medisch beleidsplan van het Ronsese Algemeen Ziekenhuis is de borstkliniek. Daar is Greet Devos de verpleegkundige coördinator. Zij zorgt voor een vlotte samenwerking tussen alle disciplines. Deze borstverpleegkundige zorgt voor opvang van en omgang met mensen met borstaandoeningen en is het aanspreekpunt. Info : Borstkliniek 055-23.35.83.

Obesitaskliniek 055-23.35.95

www.obesitasronse.be