2009 was een bijzonder woelig jaar voor wat als een van de allerbeste barokorkesten ter wereld geld. De Beoordelingscommissie Kunsten en Erfgoed die de Vlaamse minister van Cultuur raad geeft over de verdeling van subsidies, gaf in het voorjaar het orkest een negatief advies. Daardoor dreigde het de 610.000 euro subsidie van de Vlaamse regering te mislopen. De vorige minister van Cultuur Bert Anciaux (SP.A) ging echter tegen dat advies in en gaf La Petite Bande een bedrag van 590.000 euro. Maar daarvoor waren wel 21.000 ondertekenaars nodig om een steunwebsite. Maar de situatie is veranderd, schrijft Marleen Thiers, de echtgenote van Sigiswald Kuijken. ‘De minister die ons de subsidie toekende is geen minister meer. Bovendien liet de regering onlangs aan alle ensembles die subsidies toegekend gekregen hadden weten dat ze serieus moeten besparen en dat we bijgevolg in 2010 ongeveer 43.000 € minder zullen krijgen dan wat we in 2009 ontvingen. Daarbij komt dat de beoordelingscommissie die La Petite Bande de vorige keer negatief beoordeelde, dezelfde blijft tot 2012 en ons subsidieaanvraag voor de periode 2013-2016 nog zal beoordelen', zegt ze. Omdat een onderhoud tussen de Raad van Bestuur van La Petite Bande en de commissie eindigde in een dovemansoren en gezien de tumultueuze affaire van eerder dit jaar maakt Thiers zich grote zorgen over de toekomst. Daarom werd onlangs de Stichting ‘Support La Petite Bande' opgericht. Er is een bedrag van 600.000 euro per jaar nodig. (STL)