'Werk is voor deze mensen een ongelofelijke erkenning. Ze zijn fier als een gieter dat ook de buurtbewoners waardering hebben voor hun werk', zegt Lise Crabbé van Wiric. Net voor de officiële voorstelling van het werkproject hadden de 'tewerkgestelden' van het dagcentrum nieuwe handschoenen, nieuwe kledij en nieuwe werktuigen gekregen. Ze glunderden.

Onkostenvergoeding

'Voor hun werk krijgen ze een kleine onkostenvergoeding van de stad en ze moeten bij Wiric geen dagprijs betalen. Ook zo'n kleine vergoeding is voor hen een stimulans', aldus schepen voor Sociale Zaken Els Sneyers (SP.A).

'Met het nieuwe contract bevorderen we de sociale integratie, geven we een arbeidsattitude mee en doen we iets voor het leefmilieu', legt schepen Filip Moers (SP.A) uit. 'Vier personen gaan het zwerfvuil in de buurt van het composteringspark te lijf en één persoon staat in voor het maaien van het gras op de hondenweide op het Speelhof. Openbare instellingen zouden meer gebruik moeten maken van dergelijke tewerkstelling', aldus werkbegeleidster Mieke Biets.

De stad Sint-Truiden werkt al lang samen met Wiric. Het centrum stond op het Speelhof al in voor het maaien van het gras, het onderhoud van de wandelwegen, de moestuin, de Finse piste en de hagen. Nu komt daar nog het ruimen van zwerfvuil in straten en op het Speelhof en het onderhoud van de hondenweide bij.