Op het grondgebied Stekene worden heel wat inspanningen geleverd om nieuwe woonprojecten uit de grond te stampen, zoals aan de Pastoor Van Lierdestraat en Bosdorp. Binnen enkele jaren zullen er dus flink wat sociale woningen meer ter beschikking staan. Intussen blijft de vraag groot. Creve vindt het dan ook jammer dat twee sociale woningen in Klein-Sinaai leeg staan. 'In de Kasteelstraat staan twee woningen leeg die worden beheerd door de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen', zegt Creve. 'Die sociale huurwoningen staan eigenlijk al een poosje leeg, terwijl er veel vraag is naar woningen. In de huidige omstandigheden is dat onbegrijpelijk.'

Volgens de huisvestingsmaatschappij heeft de vorige huurder de betrokken woning in erbarmelijke toestand achtergelaten. De reparatie is ondertussen begonnen. 'De gemeente Stekene moet meer aandacht schenken aan sociale woningen, oordeelt Creve. 'Leegstand moet te allen tijde worden vermeden. Onze gemeente telt slechts 3,6procent sociale woongelegenheden. Daarmee bengelen we al aan het staartje van het peloton wat percentage sociale huurwoningen aangaat. Het beschikbare contingent woningen moet dan ook ten volle renderen.' (sl)