Tot voordien was Peter Bracke lid van de pastorale equipe van het dekenaat Dendermonde en pastoor van de parochie St-Jozef Arbeider in Dendermonde en van de St.-Lutgardisparochie in Sint-Gillis-Dendermonde (Lutterzele)Hij volgt E.H. Julien Heirmans op die om gezondheidsredenen eervol ontslag bekomt en in een nieuwe opdracht zal benoemd worden. Peter Bracke is geboren in Sint-Niklaas op 21 december 1967 en werd op 5 juli 1997 in Gent tot priester gewijd. Hij was eerder onderpastoor van de O.-L.-Vrouw Geboorteparochie van Lebbeke en pastoor van de parochies O.-L.-Vrouw van Zwijveke en Sint-Jozef Arbeider van Dendermonde en Sint-Lutgardis.