Voor de herstructurering van het ANB is men niet over één nacht ijs gegaan. Daarvoor is de herschikking te grondig. De boswachters kunnen kiezen tussen handhaving (politioneel optreden), terreinbeheer in de openbare bossen en natuurgebieden of beleidsuitvoering (privé-bos, jacht, visserij, natuurbehoud). Onder dit laatste valt ook de adviesverlening bij de toekenning van milieu- en natuurvergunningen aan openbare besturen of privépersonen.

'De nieuwe regeling is ingegaan op 1 januari 2008', vertelt Patrick Verheye, communicatieverantwoordelijke van het ANB Oost-Vlaanderen van de Vlaamse overheid. 'Bepaalde bos- en natuurwachters moeten hun informatie en knowhow zo goed mogelijk doorgeven aan hun opvolgers. Wij waken erover dat dit zo correct en volledig mogelijk gebeurt. De namen van de bos- en natuurwachters en hun nieuwe functies zijn intussen bekend.'

In Oost-Vlaanderen verloopt de reorganisatie vrij vlot. Waaslander Marc Vercauteren is al vijftien jaar bezig als boswachter. Ook voor hem was het niet gemakkelijk een keuze te maken tussen de drie bevoegdheden.

'Ik geef de voorkeur aan beleidsuitvoering', legt Vercauteren uit. 'In deze overgangsperiode lopen die drie groepen bevoegdheden overigens nog wat door elkaar. Dat we ons dienstwapen op termijn moeten inleveren, vind ik niet zo erg. De taakverdeling is iets nieuws en verandering van spijs doet eten.'

'Heel wat mensen onderschatten de taak van een boswachter. Vroeger moesten wij alle drie de bevoegdheidsgroepen combineren. In mijn geval ging dat om het Stropersbos, maar collega Joris Goossens zal daar het beheer van mij overnemen. Maar ook het natuurreservaat Heirnisse in Sinaai en Den Baggaert in Stekene vallen onder mijn bevoegdheid. Als ergens in die bossen natuurmaatregelen moeten worden genomen, zal ik hierover advies moeten geven.'