Het faillissement werd op 21 juni 2010 uitgesproken door de rechtbank van koophandel in Brugge, dit na een vordering van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Op 12 november tekende de NV Serret beroep aan tegen het verstekvonnis van het faillissement. Zowel het parket als de Rijksdienst drongen niet langer aan op een faillissement waarbij de curator Colette Gryson ontheffing kreeg van haar opdracht.