'Sinds 1996 ijveren het gemeentebestuur van Tessenderlo en de industrie voor de aanleg van de verbindingsweg naar de oprit van de autosnelweg. Ze werden daarbij bijgetreden door andere overheidsinstanties', zegt Dessers.

'Helaas schrapte de Vlaamse regering het jarenlang geplande tracé toen in 2000 het ontwerp van het gewestplan Hasselt-Genk werd opgesteld. In 2001 gingen de gemeentebesturen van Beringen en Tessenderlo in beroep bij de Raad van State die midden 2008 in een arrest de Vlaamse regering terugfloot wegens 'geen motivering waarom het tracé niet werd behouden'. Door dit arrest, waartegen geen beroep mogelijk is, wordt de overheid verplicht om het bewuste tracé opnieuw in het gewestplan op te nemen'

Dessers kijkt nu in eerste instantie naar het Looise gemeentebestuur om de noodzaak van deze weg bij de betrokken Vlaamse ministers te bepleiten, want volgens hem zal die niets dan voordelen bieden voor de inwoners van Hulst en de andere Looienaren, de bedrijven, het vrachtvervoer en de verkeersveiligheid.

Hij had tot slot nog woorden van dank voor Jos Hermans, eregemeentesecretaris van Tessenderlo, die in 1991 mee aan de wieg stond van de industrieclub en tot aan zijn pensioen begin 2008 als clubsecretaris dienstdeed. Omwille van zijn verdiensten besliste het OCTH-bestuur onlangs om hem de titel van eresecretaris toe te kennen. (pbvm)