De club dankt dit aan haar intense jeugdwerking die garanties inhoudt voor de toekomst. In drie jaar tijd steeg het aantal jeugdspelers van 90 naar 180. Dit jaar viert de vereniging ook haar 50ste verjaardag en die wil schepen van Sport Stefaan Bral (CD&V) niet onopgemerkt laten voorbij gaan.

Een eerste dossier is de heraanleg van het voetbaloefenveld. Dat vertoont nu grote niveauverschillen. Uit de opmetingen van een landmeter blijkt dat die verschillen tussen de linker- en rechterbovenzijde van het speelveld oplopen tot zomaar eventjes twee meter. Wat heel wat ongemakken met zich brengt zowel voor de spelers als voor de zichtbaarheid. Het terrein zal nu genivelleerd worden. De werken worden begin maart uitgevoerd, zullen 40werkdagen duren en 128.896euro kosten.

Ook de kleedkamers van de club die dateren van eind de jaren tachtig worden aangepakt. Voor de warmwaterproductie wordt overgeschakeld op aardgas. De werken daarvoor werden toegewezen aan bvbaLieven Deneckere.

Daarnaast wordt een bedrag van 20.000euro uitgetrokken voor het herschilderen van de metalen draagstructuren van de tribune.

Met dit dossier spelen WSBellegem en de stad ook in op een voorstel van Vlaamse minister voor Sport Bert Anciaux (Spirit). Die kent projectsubsidies toe aan het jeugdvoetbal. Vandaag is evenwel nog niet zeker of de club voor zo'n subsidie in aanmerking komt. Er werd hoe dan ook een dossier ingediend voor de bouw van drie nieuwe kleedkamers voor de jeugdploegen en één voor de scheidsrechter. Dit met bijhorend sanitair en verwarming.