Raf Bonte

Lieve Janssens is als een vedette ingehaald in de Cajetanusschool. Zij werd gefeliciteerd voor haar vaste benoeming en hartelijk bedankt voor haar inzet van de voorbije jaren. Lieve kreeg bloemen aangeboden en pinkte een traantje weg toen de kinderenballonnetjes de lucht in lieten.

,,Ik ben blij dat dit geschil tot een goed einde is gekomen'', zei Lieve Janssens. ,,Ik voel me vereerd door de steun die ik van overal kreeg.'', zegt een blije directrice, die er aan toevoegt dat ze zich zal blijven inzetten voor haar school.

Juf Lieve was al zeven jaar werkzaam in de Cajetanusschool in Perk. KOPS (Katholiek Onderwijs Perk Steenokkerzeel) is er de inrichtende macht. Lieve verving er gedurende vijf jaar de directie. Nu was ze twee jaar aan de slag als directrice in een openstaande betrekking en werd het stilaan tijd voor een definitieve benoeming.

Maar dan liet het bestuur van KOPS onverwacht weten dat ze einde van dit schooljaar mocht beschikken.

Dat was echter zonder de waard gerekend van leerkrachten, ouders en kinderen. Die protesteerden fel tegen de beslissing.

Onderhandelingen

Het oudercomité had dinsdag een gesprek met het bestuur van KOPS. Het gesprek verliep constructief en de ouders konden daar een aantal argumenten voor het ontslag ontkrachten. Woensdagmorgen werd gepraat met Lieve Janssens en met de leerkrachten om hen het goede nieuws te melden dat Lieve vast benoemd werd.