Op Drievuldigheidszondag 3 juni wordt de bisschop om 6.30 uur verwelkomd door de burgerlijke overheid en het stedelijk Fiertelcomité; op het voorplein van het stadhuis brengt de brandweer het eresaluut. Onder muzikale begeleiding wordt vervolgens opgestapt naar de Sint-Hermescollegiaal voor de plechtige Fiertelmis van 7 uur. Na de pontificale eredienst zal bisschop Van Looy de ochtendprocessie begeleiden.

'De bedevaart rond Ronse zal hij deels vergezellen, niet in een open koets, maar wel meestappend onder de Fiertelgangers om de maatschappelijke polsslag te voelen. Van onze bisschop is vooral bekend dat hij zich graag ophoudt tussen de jongeren', aldus deken Michel T'Joen.

De geestelijkheid vaardigt kanunnik Andre De Wolf af als begeleider van het reliekschrijn van de stadspatroon op de 33km lange beeweg omheen de stadsgrenzen.

De kerkfabriek van Sint-Hermes verwierf zopas een bas-reliëf met Fiertelimpressie bij legaat van wijlen Albert De Cordier. Het kunstwerk kreeg een ereplaats in de conferentiezaal van de dekenij. (fdv)