Het fietspad zal 2,5meter breed zijn en afgescheiden worden van de rijweg door een groenstrook met bomen. Om de werkzaamheden mogelijk te maken zijn onteigeningen nodig. Ze worden geleid en deels betaald door de provincie. De gemeente voorziet een bijdrage van 168.000 euro.