Door de negatieve publiciteit rond de opgravingen aan het Fochplein, bundelden Handelswijk Centrum Tiensestraat, Handelscentrum Bondgenotenlaan, het Leuvens Historisch Genootschap en de archeologen de krachten. Uit deze samenwerking vloeide een boek voort met verhalen, anekdotes en geschiedenis over de Leuvense binnenstad.

'We zien dat er veel kijklustigen stoppen bij de werken om te zien wat er allemaal opgegraven wordt. Zelf waren we ook geboeid door de opgravingen en de geschiedenis van het Fochplein', vertelt Toon Van Eyck, voorzitter van Handelswijk Centrum Tiensestraat.

Het boek werd uiteindelijk een publicatie van 40 pagina's en is vanaf zaterdag 27 november verkrijgbaar bij handelaars in de Tiensestraat en op het Fochplein.