Broederlijk Delen investeert, dankzij uw steun, in duurzame familiale landbouw en biedt zo heel wat jongeren een uitweg uit de armoede. Er is inderdaad wat aan te doen! Samen met lokale organisaties werkt Broederlijk Delen aan het terugdringen van de woestijn en aan waterbeheer dat de grond terug vruchtbaar maakt. Het geeft aan jongeren de kans op een toekomst op het platteland. Met uw duwtje in de rug kunnen de jongeren hun eigen toekomst plan(T)en.

PlanT mee de toekomst van de Senegalese jongeren zoals Ibrahima en geniet van een (h)eerlijke kop koffie op de 'koffiestop' van

  • -Parochieploeg Scheldewindeke op 12 maart, 9 - 12 u., in De Rots, Marktplein, Scheldewindeke
  • -VBS-Scheldewindeke op 14 maart in de school
  • -GROS op 15 maart, 10 – 14 u., op parking van Carrefour, Scheldewindeke
  • Of neem deel aan het solidariteitsontbijt in De Kring in Oosterzele op zondagmorgen 13 april, 8 – 10 u.

Stort je bijdrage op rek. nr. BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel. Voor giften van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest.