Het huidige zwembad Rozebroeken is verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse milieunormen. ,,We moesten dus iets doen'', zegt schepen Christophe Peeters. ,,Uiteindelijk bleek het efficiënter om een nieuw zwembad te bouwen, tegen het bestaande, dan om het huidige Rozenbroeken-bad te renoveren.''

Zo'n renovatie zou immers een stuk duurder uitvallen, zegt Peeters. ,,Bovendien heeft een nieuwbouw het voordeel dat we het huidige zwembad nog een hele tijd open kunnen houden, terwijl er aan het nieuwe wordt gebouwd. We zitten dan geen drie jaar zonder Rozebroeken-bad.''

Pas als de ruwbouw van het nieuwe zwembad voltooid is, gaat het oude dicht. ,,Op dat ogenblik zullen we de pomp- en filterinstallaties van het huidige bad aan het nieuwe aankoppelen'', zegt Peeters. ,,Dat zijn dure installaties en ze zijn nog in perfecte staat.'' Om die reden ook wordt het nieuwe bad tegen het oude aan gebouwd.

In het nieuwe bad zullen duikclubs terecht kunnen, zegt Peeters. ,,Speciaal daarvoor maken we de Rozebroeken 3 meter diep, en niet 2,4 zoals eerst gepland.''

Daarnaast wil Peeters van de Rozebroeken een leuk bad maken. ,,Rooigem is ons familiebad, de Van Eyck een publieksbad, het Strop het meest geschikte bad voor competities, In de Rozebroeken moeten we soms iets meer kunnen doen. Een pool party aan het zwembad, bijvoorbeeld. In een historisch zwembad als de Van Eyck ligt dat moeilijk, aan de Rozebroeken moet het kunnen. We willen er trouwens, een beetje zoals in het Strop, ook een binnenterras aanleggen tussen de cafetaria en het zwembad.''

Dat het oude zwembadgebouw bewaard blijft, heeft ook zo zijn voordelen. ,,Dat kunnen we ombouwen tot nieuwe locatie voor de boks- en dansclubs die nu gevestigd zijn aan de Gasmeterlaan, maar die dat gebouw tegen einde 2005 moeten verlaten.''

Peeters hoopt om de bouwwerken aan het nieuwe Rozebroeken-bad na het zomer-bouwverlof te starten. ,,Dan zou heel volgend seizoen het oude bad nog open kunnen blijven. Pas na de zomer van 2005 moeten de twee zwembaden dan samen dicht, om begin 2006 het nieuwe Rozebroeken-zwembad in gebruik te nemen.'' De architect is Rudi Coopman. De werken aan het Rozebroeken-complex worden geraamd op 4 miljoen euro.