Het gezin Igamberdiev is afkomstig uit Kirgizië en bestaat uit vader Abdyssatar (40), moeder Lilia (33) en de kinderen Alicher en Lola (8). ,,In mijn land behoor ik tot een minderheidsgroep die bedreigd wordt'', zegt Abdyssatar. ,,We hebben ons land verlaten omdat we er ons niet langer veilig voelden. Terugkeren zien we niet zitten. De toestand is veel te gevaarlijk. Bovendien zijn we van België gaan houden.''

Kirgizië is onafhankelijk geworden na het uiteenvallen van de voormalige Sovjet-Unie. Het land ligt schuin boven Afghanistan. Volgens moeder Lilia werd de asielaanvraag van haar gezin eerst positief geëvalueerd en is het zware verdict pas later gevallen. Op de kast in de woonkamer liggen brieven van mensen die het gezin hun steun betuigen. De familie Igamberdiev probeert ook via een raadsman toch erkend te worden als politiek vluchteling en een verblijfsvergunning te bekomen. Voorlopig ziet de toekomst er vrij somber uit.

,,We doen een ernstige inspanning om de uitwijzing van het gezin te voorkomen'', zegt Jef Peeters, de clubsecretaris van SKS Herentals. ,,We hebben een protestbrief opgesteld en daaraan een petitie gekoppeld. Die hangt in de kantine waar iedereen ze kan ondertekenen. Via onze clubleden gaan ze de nota ook in diverse winkels in centrum van Herentals op de toonbank leggen. We vinden het onmenselijk dat de familie Igamberdiev hier weg moet. Zij zijn perfect geïntegreerd in onze maatschappij. De kinderen spelen perfect Nederlands. Alicher is voor onze club een verdienstelijke speler. We hopen dat een massale steunbetuiging het tij in het voordeel van het gezin kan doen keren''.(MPH)