Fijn stof gooit roet in eten van Uplace

VILVOORDE/MACHELEN - De stad Vilvoorde verhoogt de druk op minister Schauvliege in het Uplace-dossier.

De stad Vilvoorde heeft een kritische brief geschreven aan Joke Schauvliege (CD&V), die als Vlaams minister van Leefmilieu beslist of Uplace al dan niet een milieuvergunning krijgt. Het stadsbestuur wijst op het verhoogde gevaar van fijn stof in de regio van Machelen, waar het megacomplex zou komen. Daarom vraagt het in zijn officieel schrijven de ‘problematiek niet nog verder te laten escaleren'.

‘In april van dit jaar was de fijnstofnorm aan het meetpunt in de voorhaven van Brussel, vlakbij het viaduct van Vilvoorde en het geplande Uplaceproject, net geen veertig keer overschreden', motiveert CD&V-burgemeester Marc Van Asch zijn actie. ‘Terwijl de Europese jaarnorm op 35 is vastgelegd. Dat jaarmaximum is dus in één trimester zonder veel moeite overschreden. Een triestig Belgisch record.'

Met de komst van Uplace vreest Van Asch dat de situatie compleet onhoudbaar zal worden. Het megacomplex mikt volgens verschillende prognoses van tegenstanders op liefst acht miljoen bezoekers per jaar. Dat komt neer op 22.000 extra voertuigen per dag. ‘Het toekennen van een milieuvergunning is in die context totaal onverantwoord', meent Van Asch. ‘Tenzij Schauvliege de volksgezondheid van de hele omgeving op het spel wil zetten.'

Als de minister toch doorzet, zal het stadsbestuur bijkomende juridische stappen ondernemen, waarschuwen de burgemeester en zijn schepenen nu al.

Ondertussen groeit het ongenoegen over het getreuzel van Schauvliege. ‘Een beslissing mag nu wel stilaan vallen', vindt Jean-Pol Olbrechts, partijgenoot en eerste gedeputeerde in Vlaams-Brabant. Onder zijn impuls kantte de provincie zich tegen de bouwplannen van makelaar Bart Verhaeghe. ‘Hoe langer de Vlaamse overheid wacht, hoe meer het lijkt alsof ze weigert de nodige inspanningen te leveren om haar engagementen na te komen – zoals vastgelegd in dat zogenaamde brownfieldconvenant. Dat argument gun ik Uplace niet.'

Bij Uplace zijn ze het niet eens met de informatie die de stad Vilvoorde verspreidt. ‘Wetenschappers zijn het erover eens dat niet het autoverkeer maar buitenlandse emissies, bemestingen en natuurfenomenen verantwoordelijk zijn voor tachtig procent van de concentratie fijn stof', zegt Lorin Parys. ‘En, wat echt belangrijk is, de administratie Leefmilieu heeft in twee afzonderlijke procedures de problematiek van fijn stof bestudeerd en beoordeeld tijdens de vergunningsprocedure en reeds de nodige milderende maatregelen voorgeschreven. Bovendien kiest het stadsbestuur er merkwaardig genoeg voor om de resultaten van het meetpunt van Neder-over-Heembeek – dat veel dichter bij het viaduct en de site van Uplace ligt en waar de resultaten beter zijn – niet te vermelden. Het meetpunt Haren ligt vlakbij een industriële zone en is dus niet representatief voor het fijnstof dat van de Ring komt.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio