Atheneum versterkt digitaal netwerk

VILVOORDE - Komt je kind te laat op school? Een sms brengt je als ouder meteen op de hoogte. En het rapport van je kind vind je een dag nadat het op school werd uitgedeeld, al meteen online. Het zijn maar een paar voorbeelden van Smartschool, het digitale infoplatform voor leerlingen en ouders dat het Atheneum van Vilvoorde gebruikt.

Zoals in zeventig procent van de Vlaamse secundaire scholen werkt Het Atheneum met Smartschool, het digitale infoplatform voor leerlingen en ouders.

‘Met de nieuwste technieken zullen de ouders hun kinderen beter kunnen volgen bij alles wat het schoolleven betreft. Afwezigheden, taken en toetsen, lesonderwerpen, organisatorische mededelingen en het rapport kunnen de ouders nu dankzij verschillende modules rechtstreeks te weten komen', legt coördinator Wietse Coolen uit.

Een sms brengt de ouders meteen op de hoogte van een laattijdige aankomst van hun kind op de school. Dit systeem vervangt geen gesprek met de ouders indien de afwezigheden van hun kind problematisch zouden zijn, maar streeft ernaar occasionele telaatkomers sneller bij te sturen. We willen spijbelen preventief aanpakken. Sinds de kerstvakantie draait het systeem. Sindsdien hebben we vijf sms'jes verstuurd naar de ouders; op 600 leerlingen.'

‘Het digitaal platform helpt eveneens organisatorische problemen oplossen', vervolgt directeur Kurt Meeus. ‘Mededelingen van de vakleraar of van de school staan meteen online. Het rapport van de leerling vind je een dag nadat het op school werd uitgedeeld. Het digitale rapport toonde op vrijdag 24 december nog zijn nut, toen veel rapporten door de zware sneeuwval niet konden worden afgehaald.'

Digitale agenda

In het vijfde jaar test de school een digitale agenda uit. ‘De leerlingen hoeven zelf geen lessen meer in hun agenda in te schrijven, maar vinden bij thuiskomst alle informatie op het intranet. Ook de ouders kunnen deze informatie raadplegen. Aan het einde van het schooljaar gaan we deze digitale proefprojecten evalueren en waar nodig bijsturen', besluit Wietse Coolen.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio