Gemeenteraadsleden twijfelen aan nut

Franstalige kranten in bibliotheek zijn 'verdoken faciliteiten'

Franstalige kranten in bibliotheek zijn 'verdoken faciliteiten'

Foto: © Koen Merens

STEENOKKERZEEL - Donald Verslyppe (onafhankelijke), Kurt Ryon (Klaver-N-VA) en Karel Goderis (Vlaams Belang) zien geen enkele reden om Franstalige kranten in de gemeentelijke bibliotheek te plaatsen. 'Een verdoken vorm van faciliteiten', vinden ze. Schepen Erwin Verhaeren begrijpt de commotie niet. 'Dit is ééndimensioneel denken. Meertaligheid is een troef.'

Karel Goderis kaartte het punt vorig jaar al eens aan. Schepen van Cultuur Erwin Verhaeren (CD&V) beloofde een evaluatie.

'Ondanks een belofte in september tijdens de beheerraad van de bibliotheek, moest ik op de jongste bijeenkomst op 2februari toch aandringen op een evaluatie', zegt onafhankelijk raadslid Donald Verslyppe. 'Na enige tijd kreeg ik als antwoord dat we maar het voorbeeld moeten geven en tonen dat we slimmer zijn en niet discriminerend mogen Die Franstalige kranten zouden zelfs educatief zijn.'

'Hoe kunnen in godsnaam Franstalige Belgische kranten die anti-Vlaams gericht zijn als educatief worden ervaren door de inwoners van een Vlaamse landelijke gemeente als Steenokkerzeel?', reageert Verslyppe.

'Het kan toch niet de bedoeling zijn enerzijds gratis lessen Nederlands aan te bieden aan anderstaligen en hen anderzijds op hun wenken te bedienen via Franstalige kranten? Tenzij Steenokkerzeel er zich mee verzoent de volgende faciliteitengemeente te worden. Ik ervaar dit als een verdoken vorm van faciliteiten.'

Lezen via internet

Kurt Ryon (Klaver-N-VA) treedt hem bij. 'Het geld dat aan Franstalige kranten wordt besteed, zou ik veel liever zien gaan naar Nederlandstalige én Franstalige boeken die educatief interessant zijn voor studenten. Lezers die echt een Franstalige krant verkiezen, kunnen toch nog steeds terecht op internet. Dit is een zinloze uitgave en werkt niet integratiebevorderend.'

Karel Goderis (Vlaams Belang) vult aan dat hij er geen probleem mee heeft dat de bib internationale (Franstalige) kwaliteitskranten in de rekken plaatst. 'Maar ik heb via de gemeenteraad en de beheerraad al gevraagd om eens te kijken voor welk lezerspubliek de huidige Franstalige kranten bestemd zijn. Ik kreeg geen antwoord. De bibliothecaris was zelfs kwaad op me.'

Schepen Erwin Verhaeren (CD&V) begrijpt de commotie niet. 'De bibliothecaris beslist welke kranten er in de vestiging komen.'

'Eéndimensioneel denken'

Hij zegt te strijden tegen 'ééndimensioneel denken'want 'meertaligheid is voor Vlamingen nog altijd een troef, geen nadeel noch een schande. Ik kan geen exacte statistieken van het lezersbereik geven. Maar ik kan zeggen dat de kranten wel degelijk worden gelezen. Misschien nog te weinig, dat geef ik toe. Maar nog dit jaar worden de openingsuren uitgebreid, wat krantenlezers alleen maar zullen appreciëren.'

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio