Leiepoort Campus Sint-Theresia wil als MOS-school wat zorgzamer leren omspringen met het energieverbruik. Daarom ging de school  op vrijdagmorgen in op de oproep van het Departement Leefmilieu, Natuur & Energie van de Vlaamse overheid om deel te nemen aan ‘Dikketruiendag’. Er werd actie ondernomen tegen de opwarming van de aarde en het smelten van het poolijs.

Han Steyaert: ‘Al onze leerlingen dachten na over onnodig energieverbruik en we zetten als school die dag de verwarming 1°C lager. Dit is bijna niet voelbaar, maar wel een groot verschil qua energieverbruik. Klimaatverandering is een globaal probleem dat we ook in Vlaanderen gaan voelen. Daarom moet dit binnen en buiten Vlaanderen aangepakt worden. Om de uitstoot van CO2 terug te dringen, moeten we vooral naar onnodig energiegebruik kijken. We verbruiken energie om goederen te produceren en te transporteren, huizen te verwarmen, wagens, vrachtwagens en vliegtuigen in omloop te brengen, al onze elektrische apparaten te doen functioneren, alles te verlichten, vliegtuigen te laten vliegen en nog zoveel meer. ‘

Ter gelegenheid van deze acties werd de speelplaats opgesmukt met kartonnen poppen die warm werden aangekleed. Als we ons zelf ook wat warmer kleden hebben we minder chauffage nodig. Dat is de les van de Dikketruiendag.

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio