Nu donderdag gemeenteraad Wemmel

Wemmel - Nu donderdag wordt er een gemeenteraad georganiseerd om 19.30 uur in de raadzaal van het Gemeentehuis aan de Folletlaan. De zitting is openbaar. (Klik op dit bericht om de agenda te raadplegen)

19u30-20u : Toelichting landschapsbeheersplan door studiebureau "OUTSIDE".
 

OPENBARE ZITTING
1. Het kuisen van de ruiten van gemeentelijke gebouwen. Goedkeuring lastvoorwaarden en
raming.
2. Goedkeuring bijzonder bestek en raming voor het drukken en leveren van gemeentelijk
drukwerk
3. Raamovereenkomst voor levering en diensten met als voorwerp: Huur van
multifunctionals, printers en beheersysteem voor een periode van 60 maanden
4. NGBS - Toekenning 12/24 lestijden beleidsondersteuning - terugvordering via
werkingsbudget.
5. NGBS - Vastlegging lokale verlofdagen schooljaar 2012-2013
6. FGBS - Bekrachtiging aanwending voor beleidsondersteuning-TIVOLI:12 lestijden ten
laste van het werkingsbudget van de gemeente
7. FGBS - Bekrachtiging aanstelling onderwijzeres aan de gemeentelijke franstalige
basisschool naar rato van 12/24 lesuren per week-terugvordering via werkingsbudget
(TIVOLI):TIMMERMANS Laetitia
8. NGBS + FGBS - Aanpassing kostenbeheersing van de scherpe-en minder scherpe
maximum factuur
9. FGBS - Aanpassingen schoolreglement
10. FGBS - Capaciteitsbepaling en inschrijvingsperiodes
11. FGBS - Vastlegging lokale verlofdagen schooljaar 2012-2013
12. Haviland Intercommunale IGSV : statutaire gewone algemene vergadering 21/06/2012 :
aanduiding afgevaardigde
13. Havicrem : algemene vergadering op 20/06/2012 : aanstelling vertegenwoordiger
14. I.W.V.B. : algemene vergadering der aandeelhouders op 25/06/2012 : aanduiding
volmachtdrager


GEHEIME ZITTING
15. Goedkeuring dadingsovereenkomst dossier Saelens

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio