Nieuwe openingsuren containerparken

Kortrijk - Nog dit jaar start de Intercommunale IMOG in opdracht van de stad Kortrijk met de uitbreiding van het containerpark in Rollegem. Dit omvat de aanleg van riolering, verharding, verlichting en het voorzien van een portiershuisje. Deze werken zouden vermoedelijk duren tot halfweg 2011.

Nieuwe openingstijden containerparken

Het stadsbestuur besliste om de openingsuren van de containerparken aan te passen en een schema uit te werken met het maximale behoud van de dienstverlening voor de burgers.

 

Deze nieuwe dienstregeling gaat in op 30 augustus 2010.
In tegenstelling tot vorige dienstregeling zijn alle containerparken op maandag gesloten.

Verlofperiodes containerparken

Eveneens werd beslist om vanaf dit jaar de containerparken in de verlofperiodes beurtelings gedurende 1 week te sluiten.

Het containerpark Graaf Karel de Goedelaan blijft gedurende de ganse verlofperiode open zodat de aanvoer met aanhangwagens en bedrijfswagens en de aanvoer van asbestafval kan doorgaan. Hierdoor is dagelijks minsten één containerpark open voor de bevolking.
Deze verlofperiodes staan ook vermeld op de ophaalkalender van IMOG!

Verlofperiodes recuperatieparken KORTRIJK
juli - augustus 2010

Karel de Goedelaan, KORTRIJK
blijft open !

Rollegemseweg, ROLLEGEM
van maandag 26 juli tot en met zaterdag 31 juli

Maandagweg, KORTRIJK
van maandag 2 augustus tot en met zaterdag 7 augustus

Lageweg, HEULE
van maandag 9 augustus tot en met zaterdag 14 augustus

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio