in alle deelgemeenten van Laakdal

Alle overlijdensberichten in vitrinekasten

Jaren geleden was het de traditie dat bij een overlijden een bericht huis-aan-huis verdeeld werd. De laatste jaren is dit niet meer het geval. Hiertoe wordt in elke Laakdalse deelgemeente een vitrinekast voorzien waar overlijdensberichten kunnen opgehangen worden als volgt:

• Eindhout: oud gemeentehuis
• Veerle: ter hoogte van kerktrappen
• Veerle-Heide: aan de kerk
• Klein-Vorst: naast de inkom van de kerk
• Groot-Vorst: aan de kerk

De begrafenisondernemers uit de regio werden hierover geïnformeerd. Ook werd in elke deelgemeente een verantwoordelijke aangeduid waartoe men zich kan wenden om het bericht op te hangen.

Tine Gielis (burgemeester): "Naast de elektronische informatieborden trachten we ook via dit communicatiemiddel de Laakdallers de gelegenheid te geven om informatie aan elkaar door te geven. We leven in een veranderd maatschappijbeeld waarin mondelinge informatie-doorstroming minder aan de orde is. Het is mede op vraag van vele Laakdallers dat deze kasten voorzien worden. "

 

-ludo v -

 

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio