" De restauratiewerken die door de hogere overheid werden opgelegd, betekenden voor de gemeente een financiële ramp. Eind 2008 veroordeelde de rechtbank van eerste aanleg de gemeente zelfs tot een dwangsom van € 250 per dag, een bedrag dat tot op heden meer dan € 250.000 bedraagt ", verduidelijkt Octaaf. En verder ...

" In december 2009 heb ik op het kabinet van Minister Geert Bourgeois(N-VA) aangedrongen om over te gaan tot gedeeltelijke declassering. Een afvaardiging van de minister(de kabinetschef en zijn raadgever onroerend erfgoed) kwamen begin januari 2010 ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen. Zij konden hun ogen niet geloven."

"Een half jaar later ging minister Bourgeois bij ministerieel besluit over tot de gedeeltelijke declassering, mits aan bepaalde voorwaarden opgelegd aan de gemeente en gesteld door Inspectie RWO en Erfgoed en Visie, werd voldaan.

De nodige instandhoudingswerken werden door de gemeente reeds uitgevoerd maar de sloopvergunning werd op de lange baan geschoven. "

" Op mijn uitdrukkelijk verzoek werd een afvaardiging van het schepencollege op het kabinet van de minister uitgenodigd met als resultaat dat 'Erfgoed en Visie' nu een sloopvergunning heeft afgeleverd. Een besparing van om en bij € 2.500.000 (100 miljoen BF)is hiervan het resultaat voor de Laakdalse bevolking."

" Gesprekken met de familie Beyens (gedeeltelijke eigenaar) om er eventueel een woonproject te ontwikkelen, hebben reeds plaatsgevonden."

" Ik vind het dan ook betreurenswaardig dat andere politieke partijen nu trachten de pluimen op hun hoed te steken! Normaal gezien was mijn reactie achterwege gebleven maar mijn rechtvaardigheidsgevoel noodzaakte mij ertoe om dit toch even recht te zetten."

Tot zover

Octaaf Janssens
Schepen van Onderwijs, Personeel, Burgerlijke Stand
 

 

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio