Stad sluit overeenkomst met jeugdhuis Terlinden

Aalst - Op dinsdag 24 april keurde de Aalsterse gemeenteraad de overeenkomst met jeugdhuis Terlinden goed. Met deze overeenkomst werd beslist om jeugdhuis Terlinden, dat momenteel een moeilijke periode doormaakt, financieel en inhoudelijk te ondersteunen.

De stad zal hiertoe een deel van de kosten van het personeelslid van het jeugdhuis dragen. 'We wilden koste wat kost vermijden dat de vzw in vereffening zou gaan. Dat zou immers een enorm verlies zijn voor onze Aalsterse jeugd', zegt schepen van jeugd Iwein De Koninck.

Het zijn moeilijke tijden voor jeugdhuis Terlinden. Het jeugdhuis ondervindt al enkele maanden financiële en organisatorische moeilijkheden, waardoor het voortbestaan van de werking bedreigd wordt. Met name de financiering van het personeelslid van Terlinden is steeds moeilijker om dragen. In het najaar van 2011 klopte het jeugdhuis daarom aan bij de jeugddienst van de stad Aalst.

'Momenteel ontvangt Terlinden een aanzienlijke subsidie voor de loonkost van hun werkkracht. Toch moet een groot deel van dit loon nog door het jeugdhuis zelf gedragen worden, wat vele jaren geen probleem vormde, maar nu, gezien de verminderde werking niet meer via andere werkingsgelden kan gedragen worden', legt schepen De Koninck uit. 'In antwoord op dit probleem hebben we daarom met de jeugddienst voorgesteld om met de stad het deel te dragen dat Terlinden nu zelf moet ophoesten. Dit tot 2014 aangezien tegen dan het statuut en de subsidiëring waaronder de werkkracht valt, zullen herbekeken worden op Vlaams niveau. Het zou dom zijn om voor deze korte periode geen steun te geven, toe te kijken hoe het jeugdhuis over kop gaat en deze werkkracht verloren te laten gaan voor het Aalsterse jeugdwerk.'

In ruil voor deze reddingsoperatie gaat het jeugdhuis ermee akkoord om hun werkkracht een opdracht voor de stad te laten uitvoeren. Deze zal worden ingezet om het jeugdwerk in Nieuwerkerken, dat al geruime tijd met problemen kampt, te helpen ontwikkelen en begeleiden. Gezien de situatie in Nieuwerkerken waar de lokale KSA al geruime tijd geconfronteerd wordt met vandalisme en inbraak, en zelfs het slachtoffer werd van brandstichting, wordt het door de jeugddienst relevant geacht om in te zetten op het jeugdwerk daar.

'Met deze overeenkomst hebben we geprobeerd een situatie te creëren die voor iedereen voordelig is: zowel voor de stad, voor het jeugdhuis, als voor de jongeren in Nieuwerkerken. Over een win-win-situatie gesproken', besluit De Koninck tevreden.

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio