Tuinhuis of carport straks zonder paperassen

Tuinhuis of carport straks zonder paperassen
BRUSSEL - Voor sommige kleine constructies is een stedenbouwkundige vergunning straks niet meer nodig.

 

De Vlaamse regering heeft vrijdag haar principiële goedkeuring gegeven aan het besluit dat stedenbouwkundige vergunningen voor bepaalde kleine constructies overbodig maakt. Voor sommige constructies komt er wel een meldingsplicht. Het besluit moet nog voor advies naar de Raad van State, maar zou nog voor de zomer in werking kunnen treden.

  • Alle vrijstaande bijgebouwen met een maximale oppervlakte van 40m² zullen vrijgesteld zijn van melding of vergunning. Wie voortaan een tuinhuis, carport of zwembad wil, zal daar dus geen paperassen meer voor moeten invullen, als de al bestaande voorwaarden zoals maximale hoogte en afstand tot de perceelgrens gerespecteerd worden.
  • Wie een beperkte uitbreiding van de woning plant, zoals het aanbouwen van een garage of een kleine veranda, zal dit kunnen doen na een melding aan de gemeente.
  • De meldingsplicht geldt ook voor verbouwingen aan de gevel of interne verbouwingen.
  • Ook in industriegebieden zal voor bepaalde uitbreidingen, zoals het bijbouwen van een loods, de vergunningsplicht vervangen worden door een meldingsplicht.

Mogelijk wordt de meldingsplicht later nog uitgebreid. "We beginnen met een beperkte lijst van gevallen waar de melding toegepast kan worden om zo aan de gemeenten de kans te geven vertrouwd te geraken met het nieuwe instrument. We zullen de werking na een eerste inloopperiode evalueren en bij gunstige resultaten zullen we de mogelijkheden verder uitbreiden", aldus de minister.

De vereenvoudiging van de vergunningsprocedures maakt deel uit van de nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening, die 1 september 2009 van kracht werd. De vorige Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen, wilde de vergunningsplicht voor kleine constructies afschaffen tegen 1 september 2009, maar die timing werd niet gehaald. 

Meest Gelezen

ENKEL VOOR ABONNEES

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees